FT-CI Fraction Trotskyste - Quatrième Internationale" />

FT-CI

FT-CI enternasyonal konferansı

22/08/2013

[1/1]
[1/1]

Enternasyonal etkinlikten Suphi Toprak’ın yaptığı Türkçe konuşmanın Videosu (5. dakikadan sonra konuşma başlamaktadır)

Troçkist Fraksiyon – Dördüncü Enternasyonal’in (FT-Cİ) enternasyonal konferansı Arjantin’den PTS, Brazilya’dan LER-Qİ, Åžili’den PTR, Bolivya’dan Lor-Cİ, Meksika’dan LTS-CC, Fransa’dan CCR, İspanya Devletlerinden CcC, Almanya’dan RİO, Venezuela’dan LTS, Kostarika’dan LTS-CC ve Uruguay’dan üyeler katılımıyla bu hafta Arjantin’de gerçekleştirildi.

Kapitalist krizin altıncı yılında, yeni politik ve sınıf mücadelesi olgusu bağlamında – Mısır’da yaşanan önemli olayların da katkısıyla – hem ulusal hem de enternasyonal, güçlü devrimci işçi örgütlerinin kurulması tartışmalarını ve perspektiflerini değerlendiren derin tartışmalarla gelişen bir enternasyonal konferans gerçekleştirildi. Bu çerçevede 25 Ağustos’ta Atlanta Kulübünün stadında kitlesel bir enternasyonal etkinlik düzenlendi ve burada tüm delegasyon konferansı selamlayıp konuşmalar yaptılar. FT-CI bu yeni konferansı Rus devrimci Leo Troçki’nin bir Stalinist ajan tarafından öldürülmesinin yıldönümüne de denk gelmiştir. ‘Leo Troçki’ evi ve müzesiyle beraber Meksika’daki LTS-CC yoldaşlarımız Troçki’nin yeniden basılan “Toplu Eserleri”nin 3. kitabı olan “Almanya’da Faşizme Karşı Mücadele” kitabının tanıtımı yaptılar.

Brezilya: Haziran eylemleri ülkeyi sarstı ve yeni bir dönemin başlangıcını gösterdi.
Diana Assunção ve Daniel Bocalini (LER-QI, Brezilya)

Haziran eylemleri ülkeyi sarstı ve yeni bir dönemin başladığını gösterdi. Yüzbinlerce genç ve işçi sokaklara çıktı, otobüs biletine yapılan zammı durdurdular, hükümetin rüşvetçiliğini teşhir eden eylemler yaptılar.

Hükümet, Dünya Kupası evsahipliği hazırlıkları ve Papa’nın ülkeyi ziyareti için milyarlarca dolar harcarken, Brezilya’nın sağlık ve eğitim sistemi berbat durumda ve siyahi halk şehrin kenar semtlerinde polis saldırıları altında yaşıyor. Bizler LER-QI üyeleri olarak bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bizimle beraber yüzlerce genç insan zorlu eylemlerde ve barikatların kurulmasında, polisle çatışmalarda ve gençliğin eylemlerinin işçi sınıfının mücadelesiyle birleştirilmesi perspektifinin savunmasında beraber yer aldık.

LER-QI sınıf politikasının bağımsızlığını dile getirmektedir, kapitalist sisteme devrimci bir alternatif perspektif ve sınıfın kendi hakları için sokakta gençlikle beraber mücadelesini öngören bir bağımsızlıktır bu. PT (İşçi Partisi) iktidarı, kendisini bir bölgesel güç olarak takdim ederken, milyonlarca işçi güvencesiz iş, sefalet, ırkçılık, polis şiddeti ve yoğun sömürü altında ezilmektedir.

Åžili: ”Öğrenciler, işçilerin yanında sokaktaki yerlerini aldılar”
Bárbara Brito (PTR, Åžili)

2011 yılındaki protestolardan sonra Åžili’deki ulusal siyaset ve politik rejim bir değişime uğradı. Uzun bir süre dokunulmadan ayakta tutulan Pinochetist yapılanmanın sorgulanması ve eylemler “Demokrasi için Partiler Koalisyonu” (sosyal demokratların, hristiyan demokratların ve sosyalistlerin içinde bulunduğu koalisyon ‘Concertacion’ olarak bilinir) derin bir krize sokmuştur. Bizler, öğrencilerden, barikatlarda, sokaklarda mücadele edenlerden, tüm ülke çapında yüzlerce değişik meslek sahiplerinden oluşan kitleler, sokağa çıktık, Pinochet rejimini kökten sorguladık. Bizler ayrıca bu rejimi koruyan ve hala barındıran “Koalisyon”u da sorgulamaya başladık. Örneğin postane işçilerinin taban örgütlenmelerinden delegelerle çalıştık. Ki uzun bir süre bu tür taban örgütlenmeleri ihmal edilmiştir, unutulmuştur, bu mücadele de biz bunların yeniden ortaya çıkışına şahit olduk. Öğrenciler olarak tek yolun işçilerle ortak mücadeleden geçtiğini biliyoruz.

2011 yılında başlayan bu mücadele sürecinde, yeni işçiler de yerlerini almaya başladılar. 11 Haziran Grevi’ndeki hareketlilik ve katılım buna bir örnektir. Bu mücadele sürecinden çıkardığımız ders ise, devrimci bir örgütün kurulmasının zorunluluk haline geldiğidir. Devrimci İşçi Partisi (PTR) Arjantin’e gelerek FT-CI’nin enternasyonal konferansına katıldı, çünkü işçiler, öğrenciler ve gençlik için siyasal alternatifin kurulmasının sadece Åžili ve Arjantin’de değil dünya çapında olması gerektiğine inanıyoruz.

Bolivya: ”İşçi Sınıfın tarihsel mücadele günleri”
Javo Ferreira and Elio Aduviri (LOR-CI, Bolivya)

Bizler Bolivya’da işçi sınıfının son 25 yılında yaşanmamış olan iki haftalık bir mücadele ve eylemlilik sürecinden buraya geliyoruz. Evo Morales hükümeti eylemcilere sert bir şekilde saldırdı ve 400’den fazla kardeşimizi tutuklattı. 22 maden işçisine yönelik hukuksal baskı devam etmektedir ve bu aynı zamanda İşçi Partisi’ne (Bolivya tarihinde ilk defa bir İşçi Partisi kurulmaktadır şu an – Çevirmen) destek veren sendikalara yönelik bir baskı anlamına da gelmektedir.

Bizler buraya Latin Amerika’nın ve Avrupa’nın örgütlerinden kardeşlerimizle bu deneyimi paylaşmaya geldik. Kapitalizmin krizinin yeni aşamasında sadece gençliğin ve kitlelerin mücadeleleri Brezilya’da, Türkiye’de veya başka ülkelerdeki yaşanmamaktadır. Artık işçi sınıfı da bu mücadele içindeki yerini almaya başlamıştır. Biz buraya sosyalist bir devrim için enternasyonal bir hareketine destek amaçlı görüş alışverişi için buraya geldik.

Meksika: ‘Bizler Meksika Paktı’na karşı örgütleniyoruz’
Sergio Moissen (LTS, Meksika)

Meksika’da Pena Nieto’nun PRI hükümeti ve rejimin diğer partileri olan PAN ve PRD bir araya gelerek ulusal egemenlik ve ülkenin stratejik kaynakları bakımından önemli bir konumda olan PEMEX (Petroleos Mexicanos) enerji tesislerinin reformuna girişerek işçilere ve halka karşı bir savaş ilan ettiler. Meksika Paktı iş yasalarının reformu ve ülkenin polis tarafından militarize edilmesini sürecinin devamı olan gerici bir uzlaşmadır. Bu sert saldırılara rağmen, işçiler ve halk Meksika Paktı’na karşı direniş örgütlediler. Meksikalı öğretmenler 5 farklı eyalette dün greve başladılar ve grev gözcüleri de Meksiko City’deki Zacola’da bulunmaktaydı. Jalisco’daki işçiler de geçenlerde Honda fabrikasını örgütlenme özgürlüğü talebiyle işgal ettiler. #YoSoy132 (132”²inci benim) hareketi ayaklanmasından sonra, ülkemizde işçilerin ve genç devrimcilerin devrimci bir örgütünün kurulması perspektifini koruyoruz.

İspanya Devletleri: ”Biz Franco rejiminin mirasçıları ile karşı karşıyayız”
Santiago Lupe (CcC, İspanya Devleti)

İspanya Devleti işçi ve gençliğe en sert darbelerin vurulduğu ülkelerden biridir. Bu her iki sektörde giderek büyüyen bir şekilde kapitalist krize karşı tepki oluşmaktadır.
Milyonlarca insanın gözleri önünde demokrasinin zenginler için olduğunu açıklayan bir politik sistemle karşı karşıya geldik. ’78 anayasa rejiminin krizi giderek derinleşmektedir ve bu kriz sadece Hükümeti ve (şu andaki başkanın partisi) PP’yi etkilemekte kalmıyor; monarşiyi, rejimin ana kurumlarını ve rejimin tüm partilerini de etkileyen bir krize dönüşüyor.

Bizlerin, işçilerin ve gençlerin, Franko rejiminin mirasçılarının enkazına karşı, kitleleri sokağa çıkma yönünde seferber ederek, kapitalistlerin hizmetkarlığını yapan hükümetin düşürülmesi ve bir işçi hükümeti ile değiştirilmesi için bir mücadele yoluna girmesi gereklidir. İşsizlik, Konut sorunu, iş güvensizliği gibi büyük sorunların ve monarşinin kaldırılması, Baskların, Katalanların ve diğer ulusların İspanya devletindeki vatandaşlık hakları gibi önemli demokratik taleplerle önemli sorunları çözme yeteneğine sahip olan sadece bizleriz.

Türkiye: Milyonlarca insan baskılara karşı sokaklarda mücadele etti
Suphi Toprak, (RIO , Almanya)

Bu yaz Türkiye’de milyonlar devletin baskılarına karşı sokaklarda mücadele etti. Demokratik talepler sistemin temel taşlarına yönelmediği sürece hükümetin devrilebilme olanağı yok. Bu ancak Türkiye ve Kürdistan’daki kudretli işçi sınıfının tüm baskılara karşı ortak mücadelesi ile olabilir ve kapitalizmi aşabilir. Bu sebepledir ki enternasyonal devrimci işçi partisine ihtiyaç vardır!

Notas relacionadas

No hay comentarios a esta nota

Periodicos

 • PTS (Argentina)

 • Actualidad Nacional

  MTS (México)

 • LTS (Venezuela)

 • DOSSIER : Leur démocratie et la nôtre

  CCR NPA (Francia)

 • ContraCorriente Nro42 Suplemento Especial

  Clase contra Clase (Estado Español)

 • Movimento Operário

  MRT (Brasil)

 • LOR-CI (Bolivia) Bolivia Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional Palabra Obrera Abril-Mayo Año 2014 

Ante la entrega de nuestros sindicatos al gobierno

1° de Mayo

Reagrupar y defender la independencia política de los trabajadores Abril-Mayo de 2014 Por derecha y por izquierda

La proimperialista Ley Minera del MAS en la picota

  LOR-CI (Bolivia)

 • PTR (Chile) chile Partido de Trabajadores Revolucionarios Clase contra Clase 

En las recientes elecciones presidenciales, Bachelet alcanzó el 47% de los votos, y Matthei el 25%: deberán pasar a segunda vuelta. La participación electoral fue de solo el 50%. La votación de Bachelet, representa apenas el 22% del total de votantes. 

¿Pero se podrá avanzar en las reformas (cosméticas) anunciadas en su programa? Y en caso de poder hacerlo, ¿serán tales como se esperan en “la calle”? Editorial El Gobierno, el Parlamento y la calle

  PTR (Chile)

 • RIO (Alemania) RIO (Alemania) Revolutionäre Internationalistische Organisation Klasse gegen Klasse 

Nieder mit der EU des Kapitals!

Die Europäische Union präsentiert sich als Vereinigung Europas. Doch diese imperialistische Allianz hilft dem deutschen Kapital, andere Teile Europas und der Welt zu unterwerfen. MarxistInnen kämpfen für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa! 

Widerstand im Spanischen Staat 

Am 15. Mai 2011 begannen Jugendliche im Spanischen Staat, öffentliche Plätze zu besetzen. Drei Jahre später, am 22. März 2014, demonstrierten Hunderttausende in Madrid. Was hat sich in diesen drei Jahren verändert? Editorial Nieder mit der EU des Kapitals!

  RIO (Alemania)

 • Liga de la Revolución Socialista (LRS - Costa Rica) Costa Rica LRS En Clave Revolucionaria Noviembre Año 2013 N° 25 

Los cuatro años de gobierno de Laura Chinchilla han estado marcados por la retórica “nacionalista” en relación a Nicaragua: en la primera parte de su mandato prácticamente todo su “plan de gobierno” se centró en la “defensa” de la llamada Isla Calero, para posteriormente, en la etapa final de su administración, centrar su discurso en la “defensa” del conjunto de la provincia de Guanacaste que reclama el gobierno de Daniel Ortega como propia. Solo los abundantes escándalos de corrupción, relacionados con la Autopista San José-Caldera, los casos de ministros que no pagaban impuestos, así como el robo a mansalva durante los trabajos de construcción de la Trocha Fronteriza 1856 le pusieron límite a la retórica del equipo de gobierno, que claramente apostó a rivalizar con el vecino país del norte para encubrir sus negocios al amparo del Estado. martes, 19 de noviembre de 2013 Chovinismo y militarismo en Costa Rica bajo el paraguas del conflicto fronterizo con Nicaragua

  Liga de la Revolución Socialista (LRS - Costa Rica)

 • Grupo de la FT-CI (Uruguay) Uruguay Grupo de la FT-CI Estrategia Revolucionaria 

El año que termina estuvo signado por la mayor conflictividad laboral en más de 15 años. Si bien finalmente la mayoría de los grupos en la negociación salarial parecen llegar a un acuerdo (aún falta cerrar metalúrgicos y otros menos importantes), los mismos son un buen final para el gobierno, ya que, gracias a sus maniobras (y las de la burocracia sindical) pudieron encausar la discusión dentro de los marcos del tope salarial estipulado por el Poder Ejecutivo, utilizando la movilización controlada en los marcos salariales como factor de presión ante las patronales más duras que pujaban por el “0%” de aumento. Entre la lucha de clases, la represión, y las discusiones de los de arriba Construyamos una alternativa revolucionaria para los trabajadores y la juventud

  Grupo de la FT-CI (Uruguay)